Το πρόγραμμα JunEx «ταξίδεψε» σε Βέλγιο και Λίβανο

 

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Το δίκτυο συνεργασιών εμπλουτίζεται και τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος LIFE-JunEx, γνωστοποιούνται στο επιστημονικό κοινό, με στόχο την συμπλήρωση της γνώσης και της εμπειρίας στα θέματα διαχείρισης και αποκατάστασης δασών αρκεύθου. Τον Οκτώβριο, το πρόγραμμα έλαβε μέρος σε δυο επιστημονικές συναντήσεις, στο Βέλγιο και στον Λίβανο.

 

  

Η επανεισαγωγή ειδών ως εργαλείο για την αποκατάσταση τύπων οικοτόπων. Βοτανικός Κήπος του Meise, Βέλγιο

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2017, το έργο LIFE12 NAT/GR/539-JunEx και η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) συμμετείχε σε συνάντηση στον Βοτανικό Κήπο του Meise, στο Βέλγιο με θέμα: «Η επανεισαγωγή ειδών ως εργαλείο για την αποκατάσταση τύπων οικοτόπων». Ο στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία μιας «πλατφόρμας» ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε επιστήμονες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που εμπλέκονται σε έργα αποκατάστασης με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η θεματολογία περιλάμβανε την αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων μέσω της επανεισαγωγής/ επανένταξης ειδών, την παρουσίαση νέων τεχνολογιών και συζητήσεις για τη φύτρωση ειδών χλωρίδας και την επιβίωση αρτίφυτρων σε έργα αποκατάστασης της βλάστησης. Η ΕΠΠ παρουσίασε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το έργο LIFE12 NAT/GR/539 – JunEx στην παραγωγή φυταρίων για την ενίσχυση της αναγέννησης της υψηλής αρκεύθου Juniperus excelsa, αλλά και τα βήματα που ακολουθήθηκαν ώστε να δημιουργηθεί τράπεζα σπόρων. Παρουσιάστηκαν επίσης τα επόμενα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για την οικολογία και τη γενετική του είδους, με έμφαση στις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ώστε να σχεδιαστούν μελλοντικές δράσεις ενίσχυσης της αναγέννησης. Η παρουσίαση των δράσεων περιείχε στοιχεία που προέκυψαν από τη συνεργασία με τη Δρ. Θ. Μέρου του ΤΕΙ ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες: http://life-bnip.be/en/platform-meeting-reintroduction-of-species/

 

3η ετήσιασυνάντηση του Δικτύου MEDFORVAL για τα Δάση Υψηλής οικολογικής Αξίας της Μεσογείου. Shouf Λίφανος

Στις 23 – 25 Οκτώβρη, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών συμμετείχε επίσης στην 3η ετήσια συνάντηση του Δικτύου MEDFORVAL για τα Δάση Υψηλής οικολογικής Αξίας της Μεσογείου στην προστατευόμενη περιοχή του Shouf στον Λίβανο. Η ΕΠΠ μετέχει στο δίκτυο, μέσω του έργου LIFE12 NAT/GR/539-JunEx, παρουσιάζοντας τις δράσεις διαχείρισης για τον τύπο οικοτόπου *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, ο οποίος κατατάσσεται  στις περιοχές του δικτύου με κωνοφόρα δάση υψηλής αξίας.

 

 

Μέσω της ετήσιας συνάντησης, οι εκπρόσωποι των 17 περιοχών από όλη τη Μεσόγειο που συμμετέχουν στο δίκτυο, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για πρόσφατες εξελίξεις στη διαχείριση των περιοχών τους. Επιπλέον μέσα σε δύο εκπαιδευτικές συνεδρίες παρουσιάστηκαν μέθοδοι τελευταίας τεχνολογίας για την εφαρμογή παρακολούθησης βιοτικών παραμέτρων σε δάση. Τέλος, σε σχέση με τις δράσεις ενίσχυσης της αναγέννησης της υψηλής αρκεύθου Juniperus excelsa του έργου LIFE12 NAT/GR/539 – JunEx, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, όπως η χαμηλή βιωσιμότητα των σπόρων, η παραγωγή φυταρίων και οι περιορισμοί στην επιβίωση των φυταρίων της υψηλής αρκεύθου.