Δράση A6: Τεχνική μελέτη εφαρμογής των υποδομών κτηνοτροφίας

Η τεχνική μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων των υποδομών κτηνοτροφίας που περιλαμβάνονται στη Δράση C.2. Συγκεκριμένα, η μελέτη συντάσσεται για την κατασκευή νέων και τη συντήρηση παλαιών υποδομών κτηνοτροφίας (ομβροδεξαμενές, ποτίστρες και στέγαστρο), ώστε να διασφαλιστεί η έγκριση των έργων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δείτε περισσότερα για την εξέλιξη της δράσης εδώ.