Δράση A5: Τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων αποκατάστασης και διατήρησης

Η τεχνική μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στις δράσεις διαχείρισης C.1, C.2 και C.3. Σκοπός της μελέτης είναι να προδιαγράψει τη μέθοδο υλοτομιών, τις δράσεις επανεισαγωγής, τις ρυθμίσεις της βόσκησης σε αγροδασικό σύστημα, τις περιφράξεις και τις φυτεύσεις. Η δράση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα των δράσεων Α.1, Α.2 και Α.3. Επί της τεχνικής μελέτης εφαρμογής των έργων αποκατάστασης γνωμοδοτεί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και την εγκρίνει σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.

Εδώ μπορείτε να δείτε την περίληψη της μελέτης.