Δράση A3: Κατευθυντήριες γραμμές για την αποκατάσταση και τη διατήρηση του οικοτόπου προτεραιότητας «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου»

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα, την αξιολόγηση και τους χάρτες που προκύπτουν από τις παραπάνω δράσεις (Α.1, Α.2), στη Δράση Α.3 καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, για να αρθούν οι απειλές και να σταματήσει η υποβάθμιση των δασών με ελληνική άρκευθο. Παράλληλα, περιγράφονται πρότυπα μέτρα αποκατάστασης που αντιμετωπίζουν τη δασική διαχείριση για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου.

Τα ζητήματα που εξετάζονται είναι:

  1. Ο κατάλληλος συνδυασμός δασοκομικών πρακτικών με την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Ειδικότερα θα εξεταστούν το πού, το πώς και το πότε θα διενεργηθούν αραιώσεις των πλατύφυλλων ειδών, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση αιγοπροβάτων, τα οποία με ελεγχόμενη βόσκηση θα περιορίζουν την αύξηση και επέκταση των πλατύφυλλων ειδών.
  2. Ο καθορισμός των θέσεων για τη δημιουργία των υποδομών που προβλέπονται στο έργο LIFE+ JunEx (ομβροδεξαμενή και στέγαστρο για το προσωρινό στάβλισμα των ζώων), ώστε να γίνει εφικτή η εγκατάσταση αγροτικών ζώων.
  3. Ο καθορισμός των περιοχών όπου απαιτούνται φυτεύσεις.
  4. Ο καθορισμός των περιοχών όπου απαιτούνται περιφράξεις.
  5. Ο καθορισμός των περιοχών όπου χρειάζεται καθαρισμός (σκουπιδιών και νεκρής οργανικής ύλης, κλαδιών, κ.λπ.) ώστε να αποφεύγονται οι πυρκαγιές.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις "Κατευθύνσεις διατήρησης και αποκατάστασης των Ελληνικών δασών αρκεύθου στην περιοχή των Πρεσπών".