Δράση Α1: Περιγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης στον τύπο οικοτόπου «Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» στην Πρέσπα

Η συλλογή στοιχείων χλωρίδας και βλάστησης και η επεξεργασία αυτών αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης στα δάση αρκεύθου. Στην περιοχή ενδιαφέροντος συλλέγονται τα δεδομένα για τη χλωρίδα και τη βλάστηση των δασών. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται βοηθούν στην κατανόηση της φυσικής αναγέννησης των δασών και στον υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας. Επιπλέον βοηθούν στον υπολογισμό των μεγεθών και συστατικών της χλωριδικής ποικιλότητας των δασών. Τα αποτελέσματα επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών απεικονίζονται σε θεματικούς χάρτες με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Η δράση υλοποιείται σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών όπου απαντώνται δάση αρκεύθου. Ειδικότερα, η συλλογή στοιχείων γίνεται:

  • σε αιωνόβιες συστάδες, όπως αυτή στον Άγιο Γεώργιο
  • σε άλλες αμιγείς συστάδες στην περιοχή των Ψαράδων και του Βροντερού
  • σε αραιές συστάδες χαμηλού ύψους
  • σε μεικτές συστάδες με αρκεύθους και πλατύφυλλα (διαφορετικής πυκνότητας), όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή στις βόρειες και ανατολικές υπώρειες της κορυφής του Ντέβας και
  • σε υποβαθμισμένες συστάδες αρκεύθων, όπως είναι η περιοχή βόρεια του χωριού των Ψαράδων.

Με αυτό τον τρόπο απεικονίζεται συνολικά η σημερινή κατάσταση στα δάση αρκεύθου και έτσι επιλέγονται οι πιο κατάλληλες περιοχές για την εφαρμογή των Δράσεων επέμβασης (C. Concrete Actions). 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των μελετών "Χλωρίδα & βλάστηση στα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου της Πρέσπας" και "Χλωριδική ποικιλότητα των δασολίβαδων αρκεύθου της περιοχής των Πρεσπών".