Δράση Ε7: Προώθηση του προγράμματος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια

Το πρόγραμμα, η επιστημονική του προσέγγιση, οι πρακτικές και τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του θα ανακοινωθούν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με σκοπό την γνωστοποίησή του στο ευρύ επιστημονικό κοινό. Συνολικά υπολογίζεται η συμμετοχή και παρουσίαση σε τουλάχιστον 5 συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενημέρωση από το κάθε συνέδριο θα διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Το πρόγραμμα και η επιστημονική του προσέγγιση έχει προωθηθεί σε μία σειρά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η δράση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη με τις ήδη προγραμματισμένες συμμετοχές έως το τέλος του προγράμματος. Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα έχει προβληθεί στα εξής συνέδρια:

1) Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο του προγράμματος VERENIKE LIFE-«Eνισχύοντας τη βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, από τη Θεωρία στην Πράξη» (LIFE09NAT/GR/000326). Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014

2) 8ο  Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδιο, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2014

3) Ημερίδα "Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση", Ιωάννινα, Απρίλιος 2016

4) 5ο Συνέδριο Οικολογίας, Αχρίδα, π.Γ.Δ.Μ, Οκτώβριος 2016

5) 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS-8), Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2016

    http://helecos-8.web.auth.gr/

6) Διεθνές Συνέδριο “Sustainable restoration of Mediterranean forests”, Παλέρμο, Ιταλία, Απρίλιος 2017    https://palermocongress2017.com/

 

 Παραδοτέα: