Δράση Ε6: Εκλαϊκευμένη αναφορά

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μια συνοπτική έκδοση, όπου θα παρουσιάζονται περιληπτικά το πρόγραμμα, οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματά του.