Δράση Ε6: Εκλαϊκευμένη αναφορά

Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μια συνοπτική έκδοση, όπου θα παρουσιάζονται περιληπτικά το πρόγραμμα, οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματά του. 

Εξέλιξη Δράσης - Δεκέμβριος 2017:

Το Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκλαϊκευμένη αναφορά (layman’s report) του έργου LIFE JunEx, συνοψίζοντας τα αποτελέσματα και τα οφέλη του έργου. Την αναφορά μπορείτε να βρείτε εδώ.