Δράση Ε5: Θερινό Σχολείο

Ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που σκοπό έχει την προώθηση πρακτικών δασικής διαχείρισης με έμφαση στα Ελληνικά Δάση Αρκεύθου, θα διοργανωθεί στη διάρκεια του προγράμματος. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου από την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα, οι οποίοι εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα της δασικής διαχείρισης, αλλά και σε ειδικούς επιστήμονες από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και άλλα ερευνητικά κέντρα.

 

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Δύο θερινά σχολεία πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2016, ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί ένα. Το πρώτο αφορούσε τη συμμετοχή φοιτητών και επαγγελματιών από το χώρο των δασολογικών επιστημών  και της δασικής διαχείρισης στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητών και από τις 3 χώρες που μοιράζονται την περιοχή των Πρεσπών. Η δράση έχει ολοκληρωθεί.

Παραδοτέα: