Δράση Ε4: Ενημερωτικό υλικό

Ποικίλο ενημερωτικό υλικό, όπως φυλλάδια και γράμματα για τους κατοίκους της περιοχής των Πρεσπών, θα ευαισθητοποιήσει το ειδικό και ευρύτερο κοινό στη σημαντικότητα των δασών, ενώ παράλληλα θα κοινοποιήσει τις δράσεις του προγράμματος και τους τρόπους συμμετοχής του κοινού στην προστασία των δασών.

Εξέλιξη δράσης

Η δράση αυτή εξελίσσεται με την έκδοση ενημερωτικού υλικού καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στην ενότητα των παραδοτέων μπορείτε να δείτε το μέχρι στιγμής υλικό που έχει εκδοθεί στα πλαίσια του προγράμματος.

Παραδοτέα: