Δράση Ε3: Κατασκευή ιστοσελίδας και ανάπτυξη εφαρμογής για smart phone

H παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του προγράμματος, η οποία στην πορεία του έργου θα εμπλουτίζεται με νέα από το πρόγραμμα και άλλες σχετικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα Ελληνικά Δάση Αρκεύθων. Επιπλέον, μια ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στους χρήστες των τηλεφώνων, βάσει της συγκεκριμένης τοποθεσίας που θα βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Η δράση εξελίσσεται συνεχώς με το υπάρχον site, ενώ στην αρχική σελίδα μπορείτε να βρείτε εφαρμογή smart phone που θα σας ξεναγήσει στα δάση των αρκεύθων.

Παραδοτέα: