Δράση E1: Κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων

Ενημερωτικές πινακίδες με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις φυσικές και πολιτιστικές αξίες των Ελληνικών Δασών Αρκεύθου, αλλά και για τα επικείμενα έργα του προγράμματος, θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δάσους. Συνολικά θα τοποθετηθούν 8 πινακίδες σε διάσπαρτα σημεία πλησίον των υποδομών που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια του προγράμματος, αλλά και σε κεντρικά σημεία με μεγάλη διέλευση επισκεπτών, όπως στον οικισμό των Ψαράδων. 

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Στον πρώτο χρόνο του προγράμματος τοποθετήθηκαν 8 ενημερωτικές πινακίδες για τις φυσικές αξίες του δάσους και τα  πολιτισμικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με το δάσος, καθώς και τις δράσεις του προγράμματος σε κομβικά σημεία διέλευσης κατοίκων και επισκεπτών.