Δράση C3: Παραγωγή, φύτευση και συντήρηση φυταρίων

Η δράση περιλαμβάνει τη σταδιακή συλλογή 15.000 σπόρων, την παραγωγή φυταρίων (με βάση τις προδιαγραφές που θα καθοριστούν στο πλαίσιο της Δράσης Α.4), τη φύτευση, την παρακολούθηση και το πότισμα των φυτεμένων φυταρίων. Η παραγωγή καλής ποιότητας φυταρίων θεωρείται πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο, δεδομένου ότι η τεχνητή αναγέννηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επιτυχή αποκατάσταση των δασών αρκεύθου και συνολικότερα του οικοτόπου.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Φυτεύσεις σπόρων για την ενίσχυση της αναγέννησης των αρκεύθων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί βάσει του αρχικού πλάνου, ενώ δενδρύλλια τα οποία φύτρωσαν σε συνθήκες εργαστηρίου μεταφυτεύθηκαν και περιφράχθηκαν το Νοέμβριο του 2016. Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη όσον αφορά τα ποτίσματα και φυσικά την παρακολούθηση της επιτυχίας των φυτεύσεων (δράση D2).

Παραδοτέα: