Δράση C2: Έργα αποκατάστασης και κατασκευή υποδομών κτηνοτροφίας

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του έργου LIFE+ JunEx είναι να εγκατασταθεί ξανά η κτηνοτροφία στην περιοχή ώστε τα αιγοπρόβατα να αποτελέσουν το «εργαλείο» για τον βιολογικό έλεγχο της εξάπλωσης των πλατύφυλλων. Αυτό απαιτεί κάποιες υποδομές που θα κατασκευαστούν ή θα συντηρηθούν στο πλαίσιο της Δράσης Α.3 καθώς και την τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων (Δράση Α.5).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  1. Η κατασκευή νέας ομβροδεξαμενής και συντήρηση παλαιότερης.
  2. Η κατασκευή μη μόνιμου στεγάστρου για το προσωρινό στάβλισμα των ζώων.
  3. Η περίφραξη σημαντικών περιοχών με δάση αρκεύθου.
  4. Ο καθαρισμός δασών αρκεύθου από σκουπίδια και νεκρή οργανική ύλη (π.χ. ξερά κλαδιά) για την αποφυγή πυρκαγιών.

Δεκέμβριος 2016 - Εξέλιξη δράσης

Η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την επανεισαγωγή της κτηνοτροφίας και συγκεκριμένα η κατασκευή νέου στεγάστρου και ομβροδεξαμενής  και η συντήρηση παλιάς ομβοδεξαμενής έχουν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2015. Το διάστημα που ακολούθησε μέσα στο έτος 2016, 650 περίπου ζώα βόσκησαν στην περιοχή στα πλαίσια ελεγχόμενου σχεδίου βόσκησης, ενώ το τρέχον διάστημα συνεχίζονται οι προσπάθειες συστηματικοποίησης της βόσκησης στα πλαίσια πάντα του σχεδίου αυτού. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά καθαρισμών σκουπιδιών και στέρεων αποβλήτων, ενώ το τρέχον διάστημα γίνεται προσπάθεια εγκατάστασης υποδομής για τη συλλογή των απορριμμάτων στην περιοχή των Ψαράδων.

Ιούλιος 2017 -  Εξέλιξη δράσης

Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον δράσεις καθαρισμού στις περιοχές των δασών αρκεύθου σε συνεργασία με το Δήμο Πρεσπών και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Παράλληλα, κατασκευάζεται πλέον ειδικό στέγαστρο για τη συλλογή απορριμάτων στην περιοχή των Ψαράδων, ώστε να αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα διαχείρισης των απορριματων στην περιοχή.

Επίσης, η βόσκηση επανήλθε στην περιοχή με κοπάδι 200 αιγών από τις 5 Ιουλίου 2017.

 

Παραδοτέα: