Δράση C2: Έργα αποκατάστασης και κατασκευή υποδομών κτηνοτροφίας

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του έργου LIFE+ JunEx είναι να εγκατασταθεί ξανά η κτηνοτροφία στην περιοχή ώστε τα αιγοπρόβατα να αποτελέσουν το «εργαλείο» για τον βιολογικό έλεγχο της εξάπλωσης των πλατύφυλλων. Αυτό απαιτεί κάποιες υποδομές που θα κατασκευαστούν ή θα συντηρηθούν στο πλαίσιο της Δράσης Α.3 καθώς και την τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων (Δράση Α.5).

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  1. Η κατασκευή νέας ομβροδεξαμενής και συντήρηση παλαιότερης.
  2. Η κατασκευή μη μόνιμου στεγάστρου για το προσωρινό στάβλισμα των ζώων.
  3. Η περίφραξη σημαντικών περιοχών με δάση αρκεύθου.
  4. Ο καθαρισμός δασών αρκεύθου από σκουπίδια και νεκρή οργανική ύλη (π.χ. ξερά κλαδιά) για την αποφυγή πυρκαγιών.

Δεκέμβριος 2016-Εξέλιξη δράσης

Η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την επανεισαγωγή της κτηνοτροφίας και συγκεκριμένα η κατασκευή νέου στεγάστρου και ομβροδεξαμενής  και η συντήρηση παλιάς ομβοδεξαμενής έχουν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2016. Το διάστημα που ακολούθησε 650 περίπου ζώα βόσκησαν στην περιοχή στα πλαίσια ελεγχόμενου σχεδίου βόσκησης, ενώ το τρέχον διάστημα συνεχίζονται οι προσπάθειες συστηματικοποίησης της βόσκησης στα πλαίσια πάντα του σχεδίου αυτού. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά καθαρισμών σκουπιδιών και στέρεων αποβλήτων, ενώ το τρέχον διάστημα γίνεται προσπάθεια εγκατάστασης υποδομής για τη συλλογή των απορριμμάτων στην περιοχή των Ψαράδων.

Παραδοτέα: