Δράση C3 – Παραγωγή, φύτευση και συντήρηση φυταρίων (περίληψη αποτελεσμάτων δράσης)