Δράση C1 – Εφαρμογή δασοκομικών χειρισμών (περίληψη αποτελεσμάτων Α’ Φάσης), Μαϊος 2015