Δράση Α5 – Τεχνική μελέτη εφαρμογής των έργων αποκατάστασης και διατήρησης (περίληψη μελέτης)

Η συγκεκριμένη μελέτη, υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 και αποτελεί προπαρασκευαστική δράση των βασικών δράσεων αποκατάστασης (C1, C2, C3). Η μελέτη χωρίζεται σε 2 βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τις υλοτομίες και τις αραιώσεις και προσδιορίζει την ποσότητα ξύλου που θα προκύψει από τις υλοτομίες σε ετήσια βάση, το κόστος των υλοτομιών και της μεταφοράς των ξύλων. Η δεύτερη ενότητα αφορά τις φυτεύσεις και συγκεκριμένα προσδιορίζει τα κόστη για τις δράσεις φυτεύσεων και σπορών, την περίφραξη και τη διατήρησή τους μέσω των αρδεύσεων, καθώς επίσης και για την περίφραξη του αιωνόβιου δάσους των Κέδρων στην εκκλησία Κοίμηση της Θεοτόκου στους Ψαράδες.

Οι δύο μελέτες και οι επεμβάσεις που προβλέπουν εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και τη Δ/νση Δασών Φλώρινας.

Οι δράσεις αποκατάστασης για τις οποίες συντάχθηκε η μελέτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Πληροφορίες για την υλοποίηση των δράσεων αποκατάστασης μπορείτε να δείτε εδώ : http://junex.gr/index.php/el/draseis/diatirisis-apokatastasis