Δράση Ε7- Χαρακτηριστικά και Βαθμός Διατήρησης του τύπου οικοτόπου *9562 (παρουσίαση)

 Παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (HELECOS - 8) στη Θεσσαλονίκη, 20-23 Οκτωβρίου 2016