Δράση Α6 – Τεχνική μελέτη εφαρμογής των υποδομών κτηνοτροφίας

Η δράση αυτή αφορά τη σύνταξη τριών τεχνικών μελετών, αναγκαίες βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, για την κατασκευή νέας ομβροδεξαμενής, τη συντήρηση παλιάς ομβροδεξαμενής και την κατασκευή στεγάστρου για αιγοπρόβατα. Οι μελέτες συντάχθηκαν τον Απρίλιο του 2014 από πολιτικό μηχανικό, με τη συμβολή δασολόγου, και περιέλαβαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων, τις προβλεπόμενες δαπάνες και την προετοιμασία όλων των αναγκαίων εγγράφων για τη διαδικασία ανάθεσης των έργων.

Η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων υποδομής ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.