Δράση Ε5 – Δίκτυο Ναtura 2000: Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (παρουσίαση)

Δράση Ε5  – Δίκτυο Ναtura 2000: Ποικιλότητα τύπων οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (παρουσίαση)