Δράση Ε4 – Ενημερωτικό γράμμα τοπικής κοινωνίας, Οκτώβριος 2015